top of page

GIFTEN

Semiramis is een vereniging zonder winstoogmerk door de GGC gesubsidieerd. Sémiramis vraagt geen financiële interventie.
Om de kwaliteit van onze diensten en het comfort van de patiënten te verbeteren, hebben wij uw steun nodig. Dankzij uw giften mogen wij :

  • specifiek materiaal aanschaffen (bijvoorbeeld drukspuit of pijnstiller)

  • bijscholing aan de eerstelijnsdienstverleners verschaffen.

U kunt ons helpen : 

  • door een gift die fiscaal aftrekbaar is (45 %) vanaf 40  Euros / jaar ;

  • door een maandelijkse heffing op uw rekening via een lopende opdracht bij uw bank ;

  • door een fiscaal aftrekbare gift van uw bedrijf als weldoener.

DUO-LEGAAT

  

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

www.notaris.be

BANKOVERSCHRIJVING

 

Sémiramis VZW

Landbouwerstraat 30

1040 Brussel

BE 465.481.125

 

IBAN BE47 0014 6249 6480

BIC GEBABEBB

bottom of page