top of page

DE ZORGEN OP CONTINUE BASIS EN DE PALLIATIEVE ZORGEN

HEBBEN ALS DOEL DE LEVENSKWALITEIT VAN ERNSTIG ZIEKE MENSEN TE VERBETEREN DOOR AAN HUN LICHAMELIJKE, PSYCHISCHE, MAATSCHAPPELIJKE EN EXISTENTIËLE BEHOEFTEN TE VOLDOEN EN HUN FILOSOFISCHE EN CULTURELE WAARDEN TE RESPECTEREN. 
GEVEN STEUN AAN DE MANTELZORGERS.

Hebben als doel het thuisverblijf te ondersteunen door middel van twee aanvullende zorglijnen : 

  • De eerstelijnsploeg, die bestaat uit diegene die de zorgen geven en verantwoordelijk zijn voor de behandeling, namelijk de huisarts, de verpleegkundige en de andere dienstverleners.

  • De tweedelijnsploeg die een ondersteunende rol biedt op basis van ervaring en expertise.

LINKS

bottom of page