top of page

DOCUMENTEN

FORMULIER MEDISCH ADVIES (bijlage 1)

 

 

 

 

Om een toelage in het kader van de palliatieve zorgen thuis te ontvangen, dient de patiënt door zijn huisarts het formulier ‘bijlage 1’ in te vullen. Dit formulier wordt naar de raadgevende arts van de ziekenfonds verstuurd.

De erkenning van het statuut 'palliatief' laat toe te mogen genieten van :

  • Kosteloze dienstverlening van de eerstelijnsploeg (afschaffing van het remgeld).

  • Een vast tarief (755,52  Euros*, één keer verlengbaar na een maand) dat bestemd is om de medicatiekosten, medisch en zorg-materiaal te dekken.

  • Tegemoetkoming in de kosten van de zuurstoftherapie (op het medisch voorschrift moet vermeld worden dat de derde betalersregeling van toepassing is).

* geïndexeerd op 1 januari 2023

FORMULIER VERPLEEGKUNDIGEN (bijlage 6)

 

 

Om de patiënt te laten genieten van de kosteloze dienstverlening, dient de verpleegkundige van de eerstelijnsploeg het formulier 'bijlage 6' in te vullen. Dit formulier moet aan de adviserend arts via MyCareNet verzend te worden binnen de eerste 10 kalenderdagen.

AFSCHAFFING PERSOONLIJK
AANDEEL VOOR PALLIATIEVE PATIËNTEN

De huisarts kan de volledige terugbetaling vragen van de bezoeken thuis of in instellingen voor gemeenschappelijk verblijf (ROB/RVT/PVT, enz.) voor sommige palliatieve patiënten, ook voor de patiënten zonder ‘palliatief statuut’. Daarvoor, moet hij het formulier ‘Volledig terugbetaalde bezoeken voor palliatieve patiënten’ invullen. De patiënten zullen er dan recht op hebben tot hun overlijden.

FORMULIER 'PALLIATIEF VERLOF'

 

 

 

Om van een verlof of van een bijlage in ket kader van het verlof voor medische bijstand te mogen genieten, dienen de formulieren van de RVA ingevuld te worden (deel aanvrager + deel werkgever) en per aangetekende brief aan het geschikte RVA-kantoor verstuurd te worden.

Meer op -> Riziv en Iriscare (Brussel) 

bottom of page