top of page

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers getuigen van de solidariteit van een maatschappij jegens kwetsbare personen.
De patiënt en zijn naasten staan in het centrum van de begeleiding. De vrijwilligers bieden hen ondersteuning en luisterbereidheid in hun leefomgeving. Het doel is samen een stukje weg af te leggen, op hun ritme.

« HET IS OMDAT WE VAN HET LEVEN HOUDEN DAT WE HET BEGELEIDEN WANNEER DIT HET KWETSBAARST IS »

Het vrijwilligersteam van Sémiramis bestaat actueel uit een twaalftal personen.

Het team is opgeleid in het begeleiden van het levenseinde en volgt steeds verdere opleidingen. Het kan gebruikmaken van de supervisie door een psychologe.

Maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd met het beroepsteam en uitwisselingsmomenten tussen vrijwilligers maken het mogelijk om samen te evolueren, op één lijn met elke begeleide persoon, maar ook om elkaar te ondersteunen.

ACTIEGEBIEDEN

 

  • Tijd nemen om regelmatig aanwezig te zijn bij en ook welwillend te luisteren naar de patiënt en zijn naasten.

  • Een vertrouwensrelatie opbouwen met strikt respect van de geheimhouding.

  • Een moment van rust voor de naasten mogelijk maken.

  • Soms andere vormen van begeleiding voorstellen, in functie van de noden en de beschikbaarheden.

Voor alle vragen omtrent onze begeleiding kan u contact opnemen met Annick Derèse, verantwoordelijke voor de vrijwilligers, op +32 475 544 589 of annick.derese@semiramis-asbl.org

WELZIJN

In 2022, met de financiële steun van de Stichting tegen Kanker in het kader van de Social Grants (en van schenkingen), hebben verschillende mensen van het professionele team en het vrijwilligersteam een opleiding kunnen volgen, namelijk aanrakingen-massages welzijn en esthetische zorg, en konden verzorgingsproducten worden aangeschaft.

Met deze financiële steun, kan het team deze bijkomende benadering actueel gratis aanbieden aan kankerpatiënten en hun naasten, afhankelijk van de beschikbaarheden.

Het Sémiramis-team heeft als doel een steeds beter antwoord te bieden aan de noden van de patiënten en hun naasten wat levenskwaliteitsverbetering betreft.

De 'kunst van het aanraken' toedienen impliceert het ontwikkelen van aandacht, een kwaliteitsvolle aanwezigheid en een diep respect voor de verwachtingen van de patiënten. Dit laatste wordt systematisch onderzocht.

POTENTIËLE VOORDELEN VAN MASSAGES

  • RELATIE : massage is een bijkomende vorm van communicatie naast de verbale, zodat een band ontstaat.

  • RELAXATIE : massage geeft fysieke en psychische ontspanning, en focust de aandacht op een welzijnsmoment.

  • EENWORDING VAN HET LICHAAMSBEELD : globaliserende massage geeft een holistische waarneming van ons lichaam, voorbij de ziekte.

  • ZELFZORG NEMEN : het krijgen van een massage aanvaarden is zich een ontsnappingsmoment veroorloven, een moment voor zichzelf.

 

  • VERLICHTING VAN PIJN EN ONGEMAK ontstaan door spierspanningen.

Indien u interesse heeft, aarzel niet er uw referentieverpleegkudige Sémiramis over aan te spreken !

bottom of page